Phòng Khám Thứ 7

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG
PHÒNG KHÁM THỨ 7

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG
PHÒNG KHÁM THỨ 7

Phòng Khám Thứ 7 được mở ra với mục đích sàng lọc phát hiện sớm bệnh cho mọi người để đưa ra các phương án điều trị cũng như dự phòng sớm. Đặc biệt là đối với những hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện.

Đội ngũ các Bác sĩ Phòng Khám Thứ 7 với mục tiêu sẽ biến nơi đây là nơi truyền cảm hứng cho các phòng khám miễn phí khác trên đất nước này. Rất nhiều người đã được khám và sàng lọc kể cả họ là ai đi chăng nữa.

Và đặc biệt là tất cả đều miễn phí

ĐĂNG KÝ KHÁM

Rất tiếc số lượng Đăng ký khám tuần này đã đủ 30 người. Vui lòng quay lại đăng ký vào tuần sau.

Hoạt động của Phòng Khám Thứ 7